01
پرداخت مکانیزه شهریه استان اصفهان

پس از بروزرسانی اطلاعات طلاب و اساتید و کارکنان استان اصفهان پرداخت مکانیزه شهریه طلاب این استان از ربیع الثانی 1435 آغاز خواهد شد .

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.